Ажурирано: 27.12.2018.

Сертификати

BS OHSAS 18001:2007
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
   
LS 1SB3249
   

 

Производни капацитети и ресурси

ПКБ Корпорација је највеће пољопривредно Друштво у Србији, има правни субјективитет, своју имовину и делатност.

Основне капацитете ПКБ Корпорације чине:


ПКБ Корпорација запошљава oko 2.000 радника.


Производња ПКБ Корпорације чини главну сировинску базу индустрије млека и меса, сточне хране, индустијског и другог поврћа, а представља веома значајног произвођача сировине за млинско пекарску индустрију и индустрију шећера и уља у Србији.


ПКБ Корпорација се може сматрати генетским центром јер је и један од најзначајнијих произвођача семена ратарских култура и приплодних јуница у Србији.

ПКБ Корпорација располаже са 28.520 ха (попис 31.12.2015) земљишта од чега је:

* земљиште у државној својини – 5.050 ха (попис 31.12.2015)

* земљиште у својини друштва – 23.470 ха (попис 31.12.2015)

У ратарству 20.500 ха обрадивих површина У сточарству капацитети за одгој:

  • 9.000 музних крава са припадајућим подмлатком за ремонт сопственог стада и продају ВСЈ на тржишту Србије.
  • 3.500 грла јунади у тову
  • 6.000 свиња
  • 2.000 оваца свих категорија
  • биковски центар и ВО станица, чији капацитети покривају потребе ПКБ Корпорације и значајан део тржишта Србије
  • фарма кока носиља капацитета 30.000, 7.000.000 јаја на годишњем нивоу
 

 

Актуелно у ПКБ

лист пословног система ПКБ


У БРОЈУ 1774, децембар 2018.

Консолидовани
финансијски извештаји

Финансијски извештаји
Презентације
 

© Сектор за информатику
ПКБ Корпорације

 
 
© 2009 - 2016 Пољопривредна корпорација "Београд" а.д.
Београд, Падинска скела, Индустријско насеље б.б.