Ажурирано: 03.11.2017.

Сертификати

BS OHSAS 18001:2007
   
ISO 9001:2008
   
CAC/RCP 1-1969, Rev 4 (2003)
   
ISO 14001:2004
   
LS 1SB3249
Назив и седиште Друштва:
Пољопривредна корпорација Београд а.д.


Београд, Падинска Скела, Индустријско насеље б.б.

Скраћени назив Друштва:
ПКБ Корпорација а.д. Београд


Облик организовања:

Друштво је организовано као нејавно акционарско друштво, основано на неодређено време које обавља делатност у циљу стицања добити

Матични број: 07042230

Привредна делатност Друштва:

Узгој музних крава

Шифра делатности: 0141

Решење Агенције за привредне регистре,
бр БД 19566 од 26.08.2005. године.

Регистарски број правног лица 1-2190-00

 

Актуелно у ПКБ

лист пословног система ПКБ


У БРОЈУ 1761, новембар 2017.

Консолидовани
финансијски извештаји

Финансијски извештаји
Презентације
 

© Сектор за информатику
ПКБ Корпорације

 
 
© 2009 - 2016 Пољопривредна корпорација "Београд" а.д.
Београд, Падинска скела, Индустријско насеље б.б.