Ажурирано: 27.12.2018.

Сертификати

BS OHSAS 18001:2007
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
   
LS 1SB3249
   

 
Организација и локација производних капацитета

Већина производних капацитета, техничка логистика и администрација ПКБ Корпорације, ЕКО-ЛАБ, Институт ПКБ Агроекономик, лоцирани су у Панчевачком Риту, насеље Падинска Скела које је удаљено 15 км северно од центра Београда са којим је повезано добрим регионалним путем.

Кроз Панчевачки Рит, до индустријске и админстративне зоне ПКБ-а пролази железнички колосек којем је потребна одређена ревитализација, што је у надлежности Јавног предузећа «Железница Србије».

Сви производни погони ПКБ-а у Панчевачком Риту обезбеђени су електричном енергијом преко добре мреже електричних водова и трафостаница, релативно довољним бројем телефонских прикључака и довољним количинама санитарне воде из водовода у власништву ПКБ Корпорације.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПКБ КОРПОРАЦИЈЕ

 

Актуелно у ПКБ

лист пословног система ПКБ


У БРОЈУ 1774, децембар 2018.

Консолидовани
финансијски извештаји

Финансијски извештаји
Презентације
 

© Сектор за информатику
ПКБ Корпорације

 
 
© 2009 - 2016 Пољопривредна корпорација "Београд" а.д.
Београд, Падинска скела, Индустријско насеље б.б.