Ажурирано: 27.12.2018.

Сертификати

BS OHSAS 18001:2007
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
   
LS 1SB3249
   

 

Лист пословног система ПКБ.

ПКБ има своје гласило, „Пољоиндустрију“, која је један од најстаријих и најугледнијих фабричких листова у Србији и бившој Југославији. Први број изашао је 27. марта 1967. године на дан Удружења новинара Србије и дан када су пре више од 200 година у Бечу штампане прве новине на српском језику. Оснивач “Пољоиднустрије” Раднички савет Пољопривредног комбината “Београд” одлучио је да лист излази једном месечно на осам страна у тиражу од пет хиљада примерака и прати развој Комбината, научно-истраживачки рад, производњу, пословање, управљање, образовање и стручно усавршавање, заштиту на раду, делатност друштвено-политичких организација, културни живот, спортску активност и одмор.
Прва редакција били су сви радници који су желели да сарађују. Упорним радом бивших уредника и сарадника лист је постао цењен у бившој Југославији. Редакција листа била је расадник новинарских кадрова. Оснивач и први главни и одговорни уредник био је проф.др Ђура Стевановић.
Од изласка првог броја до данас лист је добитник многих признања, међу којима су Првомајске награде, Мајски цвет, Вуково слово, Велика повеља Удружења новинара Србије за 40. година непрекидног излажења и развој новинарства у нашој земљи.
“Пољоиндустрија” је расла заједно с Комбинатом. Лист није био само пратилац развоја него је и подстицао ход напред. У почетку је излазио једном месечно, па једном у 15 дана, а како је колектив растао и једном недељно. Данас је месечник. Осамдесетих година када је ПКБ био у зениту лист је штампан у тиражу од 42 хиљаде.

Главни и одговорни уредник:
Весна Гајић
Редакција:
Љиљана Риђошић, Вера Понти и Дејана Тошић
Фоторепортер и технички уредник:
Душан Миладиновић

Телефон редакције:
8871-661, 8871-664, Факс: 8871-664
Централа: 8871-002 и 8871-121
Локали: 142 и 155
е-mail: pkbpoljoindustrija@pkb.rs

Адреса:
11213 Падинска Скела - Индустријско насеље бб

 

 

 

Актуелно у ПКБ

лист пословног система ПКБ


У БРОЈУ 1774, децембар 2018.

Консолидовани
финансијски извештаји

Финансијски извештаји
Презентације
 

© Сектор за информатику
ПКБ Корпорације

 
 
© 2009 - 2016 Пољопривредна корпорација "Београд" а.д.
Београд, Падинска скела, Индустријско насеље б.б.