Ажурирано: 27.12.2018.

Сертификати

BS OHSAS 18001:2007
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
   
LS 1SB3249
   

 
Контакт
Назив: ПКБ Корпорација
Адреса и седиште: Падинска Скела, Индустријско насеље б.б.
Матични број: 07042230
ПИБ: 100000717
Текући рачуни: 205-16158-17
Централа: 8871-002 (локали 103-199)
  8871-499 (локали 500-599)
8871-350 (локали 301-398)
Руководни биро
телефон
факс

Момчило Јоковић
в.д. Генералног директора
momcilo.jokovic@pkb.rs

8871-500
8871-501
8871-843
Ратко Томић
Директор за производњу
ratko.tomic@pkb.rs
8871-501
8871-843
Драгољуб Познановић
Извршни директор техничке оперативе
dragoljub.poznanovic@pkb.rs
8871-459
8871-643
Станко Станковски
в.д. извршног директора за комерцијалне послове
stanko.stankovski@pkb.rs
8871-734
8871-734
Сања Мајски
Извршни директор за правне и кадровске послове
sanja.majski@pkb.rs
8871-501
8871-843
Радиша Николић
в.д. извршног директора за план, развој, контролинг и квалитет
radisa.nikolic@pkb.rs
8871-468
8871-843
Зоран Петровић
Извршни директор за информатику
zoran.petrovic@pkb.rs
8871-078
8871-843
     
     
Служба за односе са јавношћу    
e-mail: info@pkb.rs    
Актуелно у ПКБ

лист пословног система ПКБ


У БРОЈУ 1774, децембар 2018.

Консолидовани
финансијски извештаји

Финансијски извештаји
Презентације
 

© Сектор за информатику
ПКБ Корпорације

 
 
© 2009 - 2016 Пољопривредна корпорација "Београд" а.д.
Београд, Падинска скела, Индустријско насеље б.б.