Ажурирано: 05.12.2017.

Сертификати

BS OHSAS 18001:2007
   
ISO 9001:2008
   
CAC/RCP 1-1969, Rev 4 (2003)
   
ISO 14001:2004
   
LS 1SB3249

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ПКБ КОРПОРАЦИЈЕ А.Д. у реструктурирању
ЗА 2016. ГОДИНУ

 

1. Биланс стања

2. Биланс успеха

3. Извештај о осталом резултату

4. Извештај о токовима готовине

5. Извештај о променама на капиталу

6. Напомене уз финансијски извештај

7. Извештај независног ревизора

8. Извештај о пословању

Актуелно у ПКБ

лист пословног система ПКБ


У БРОЈУ 1762, децембар 2017.

Консолидовани
финансијски извештаји

Финансијски извештаји
Презентације
 

© Сектор за информатику
ПКБ Корпорације

 
 
© 2009 - 2016 Пољопривредна корпорација "Београд" а.д.
Београд, Падинска скела, Индустријско насеље б.б.