Ажурирано: 27.12.2018.

Сертификати

BS OHSAS 18001:2007
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
   
LS 1SB3249
   

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ПКБ КОРПОРАЦИЈЕ А.Д. у реструктурирању
ЗА 2013. ГОДИНУ

 

1. Биланс стања

2. Биланс успеха

3. Извештај о токовима готовине

4. Извештај о променама на капиталу

5. Статистички анекс

6. Напомене уз финансијске извештаје

7. Извештај о ревизији у целини

8. Извештај о пословању друштва

9. Изјава лица одговорних за састављање извештаја

10
. Изјава да финансијски извештај још увек није разматран и усвојен

Актуелно у ПКБ

лист пословног система ПКБ


У БРОЈУ 1774, децембар 2018.

Консолидовани
финансијски извештаји

Финансијски извештаји
Презентације
 

© Сектор за информатику
ПКБ Корпорације

 
 
© 2009 - 2016 Пољопривредна корпорација "Београд" а.д.
Београд, Падинска скела, Индустријско насеље б.б.