Ажурирано: 27.12.2018.

Сертификати

BS OHSAS 18001:2007
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
   
LS 1SB3249
   

 

КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ПКБ КОРПОРАЦИЈЕ А.Д. у реструктурирању
ЗА 2013. ГОДИНУ

 

 

1. Кoнсолидовани Биланс стања

2. Консолидовани Биланс успеха

3. Консолидовани Извештај о токовима готовине

4. Консолидовани Извештај о променама на капиталу

5. Напомене уз Консолидовани финансијски извештај

6. Извештај о ревизији у целини

7. Извештај о пословању друштва

8. Изјава лица одговорних за састављање извештаја

9. Изјава да Консолидовани финансијски извештај још увек није разматран и усвојен

 

 

Актуелно у ПКБ

лист пословног система ПКБ


У БРОЈУ 1774, децембар 2018.

Консолидовани
финансијски извештаји

Финансијски извештаји
Презентације
 

© Сектор за информатику
ПКБ Корпорације

 
 
© 2009 - 2016 Пољопривредна корпорација "Београд" а.д.
Београд, Падинска скела, Индустријско насеље б.б.