Ажурирано: 27.12.2018.

Сертификати

BS OHSAS 18001:2007
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
   
LS 1SB3249
   

 

КОРИГОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ПКБ КОРПОРАЦИЈЕ А.Д. у реструктурирању
ЗА 2010. ГОДИНУ

 

1. Кориговани биланс стања

2. Кориговани биланс успеха

3. Кориговани извештај о токовима готовине

4. Кориговани извештај о променама на капиталу

5. Напомене уз кориговани финансијски извештај
Пољопривредне корпорације Београд а.д. у реструктурирању за 2010. годину

6. Кориговани статистички анкес

 

Актуелно у ПКБ

лист пословног система ПКБ


У БРОЈУ 1774, децембар 2018.

Консолидовани
финансијски извештаји

Финансијски извештаји
Презентације
 

© Сектор за информатику
ПКБ Корпорације

 
 
© 2009 - 2016 Пољопривредна корпорација "Београд" а.д.
Београд, Падинска скела, Индустријско насеље б.б.