Ажурирано: 05.07.2018.

Сертификати

BS OHSAS 18001:2007
   
ISO 9001:2015
   
ISO 14001:2015
   
LS 1SB3249
   

 

 

 

КОРИГОВАНИ КОНСОЛИДОВАНИ
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ПКБ КОРПОРАЦИЈЕ А.Д. у реструктурирању
ЗА 2010. ГОДИНУ

 

 

1. Кориговани консолидовани биланс стања

2. Кориговани консолидовани биланс успеха

3. Кориговани консолидовани извештај о токовима готовине

4. Кориговани консолидовани извештај о променама на капиталу

5. Основни подаци о зависним правним лицима која су консолидована у коригованим консолидованим финансијским извештајима за 2010. годину (потпуна консолидација)

6. Кориговани консолидовани статистички анекс

7. Напомене уз кориговани консолидоване финансијске извештаје ПКБ Корпорације а.д. "Београд" - у реструктурирању за 2010. годину

 

 

Актуелно у ПКБ

лист пословног система ПКБ


У БРОЈУ 1769, јул 2018.

Консолидовани
финансијски извештаји

Финансијски извештаји
Презентације
 

© Сектор за информатику
ПКБ Корпорације

 
 
© 2009 - 2016 Пољопривредна корпорација "Београд" а.д.
Београд, Падинска скела, Индустријско насеље б.б.