Ажурирано: 05.07.2018.

Сертификати

BS OHSAS 18001:2007
   
ISO 9001:2015
   
ISO 14001:2015
   
LS 1SB3249
   

 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ПКБ КОРПОРАЦИЈЕ А.Д. ЗА 2009. ГОДИНУ

 

1. Биланс стања

2. Биланс успеха

3. Извештај о токовима готовине

4. Извештај о променама на капиталу

5. Напомене уз финансијски извештај

6. Одлука Скупштине ПКБ Корпорације о усвајању финансијског извештаја бр.3095 од 21.05.2010. године

7. Изјава Генералног директора бр.1357 од 05.03.2010. године ревизорској кући "Конфида-финодит"

8. Мишљење независне ревизије на наведени Извештај бр. 3/39 од 31.03.2010. године

9. Одлука Скупштине ПКБ Корпорације а.д. - Београд о усвајању мишљења Ревизије бр. 3099 од 21.05.2010. године

10. Статистички анкес

 

Актуелно у ПКБ

лист пословног система ПКБ


У БРОЈУ 1769, јул 2018.

Консолидовани
финансијски извештаји

Финансијски извештаји
Презентације
 

© Сектор за информатику
ПКБ Корпорације

 
 
© 2009 - 2016 Пољопривредна корпорација "Београд" а.д.
Београд, Падинска скела, Индустријско насеље б.б.