Ажурирано: 27.12.2018.

Сертификати

BS OHSAS 18001:2007
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
   
LS 1SB3249
   

 

Оснивање и историјски развој

ПКБ Корпорација је правни следбеник Пољопривдног комбината Београд који је одлуком Владе Републике Србије, као државно предузеће основан 27. децембра 1945. године, са задатком да снабдева Београд основним производима исхране. Од скромних почетака у мочвари Панчевачког рита, ПКБ је израстао у највећи систем агробизниса у бившој СФРЈ.Основу система чинила је примарна пољопривредна производња, ратарство и сточарство, која је изградила прерадне капацитете на основним производним линијама: прерада млека, прерада меса, производња концентроване сточне хране, прерада воћа и поврћа, прерада житарица и других производа.
Упоредо са развојем прерадних капацитета, развијена је сопствена мрежа трговинских и туристичко угоститељских објеката чиме је заокружен систем производње, прераде и пласмана производа исхране из програма ПКБ-а.
Финансијска функција система била је интегрисана кроз ПКБ Интерну банку тако да су профитни центри у знатној мери кредитирали сезонске потребе примарне производње са обртним средствима. Интензиван развој ПКБ-а створио је потребу да се у систему формирају организације носиоци развоја и то: Институт ПКБ Агроекономик и ПКБ Агроинжењеринг које су, поред реализације развојних програма у ПКБ-у, биле носиоци консалтинг и инжењеринг услуга које је ПКБ пружао у земљи и у низу земаља у развоју у Африци, Блиском Истоку, Јужној Америци, земљама бившег СССР-а. Овакав ПКБ био је интересантан за низ предузећа у Србији која су дошла у кризу пословања и која су видела и нашла решење опстанка у интеграцији са ПКБ-ом. Законским пројектима у предтранзиционом периоду, наметнуто је сегментирање технолошких целина на појединим линијама производње и њихово организовање у посебне правне субјекте. Ово је довело до дезинтеграције ПКБ-а и једностараног изласка из система профитабилних центара прехрамбене индустрије, трговине и финансијске функције. Све је то довело да данашња ПКБ Корпорација представља Друштво примарне пољопривредне производње са развијеном и стручном логистиком.

 

 

Актуелно у ПКБ

лист пословног система ПКБ


У БРОЈУ 1774, децембар 2018.

Консолидовани
финансијски извештаји

Финансијски извештаји
Презентације
 

© Сектор за информатику
ПКБ Корпорације

 
 
© 2009 - 2016 Пољопривредна корпорација "Београд" а.д.
Београд, Падинска скела, Индустријско насеље б.б.