Ажурирано: 27.12.2018.

Сертификати

BS OHSAS 18001:2007
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
   
LS 1SB3249
   

 

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИКУ ПКБ Корпорације се бави информатичарском делатношћу и организован је као инфоинжењеринг развојни центар (ИРЦ)

Основна делатност ПКБ Корпорације је примарна пољопривредна производња и наше пројектовање информационих система покрива ту делатност, радом две службе:

Служба за пројектовање информационих система
(пројектовање, програмирање, имплементација и одржавање инсталисаног система - апликативни софтвер)

Служба за систем инжењерство
(системски софтвер, хардвер и телекомуникације са одржавањем)

 

Пројектовање информационих система
Сектор за информатику у својој софтверској понуди има сопствено решење за интегрално производно пословни информациони систем (АППИС - Аутоматизовани Производно Пословни Информациони Систем) заснован на ЕРП моделу (Enterprise Resource Planning - Планирање ресурса предузећа).

АППИС је пројектован кроз сегменте:

  • Пословни Информациони Систем и
  • Аутоматизовано Производно-технолошки Информациони Систем (АПИС / Биљна производња, Техника и одржавање, Сточарска производња)

Извештавање менаџмента предузећа је омогућено кроз WEB апликацију (PHP програмски језик и MySQL вишекориснички SQL систем за управљање базама података).

Осим саме израде решења, запослени Сектора за информатику се старају и о имплементацији поменутих пројеката у конкретном предузећу, одржавању система, неопходној обуци запослених и поузданом раду свих инсталисаних апликација.

Систем инжењерство обезбеђује:

  • инфо-технолошку платформу за постављање АППИС-а
  • функционалност комуникационог система

Актуелно у ПКБ

лист пословног система ПКБ


У БРОЈУ 1774, децембар 2018.

Консолидовани
финансијски извештаји

Финансијски извештаји
Презентације
 

© Сектор за информатику
ПКБ Корпорације

 
 
© 2009 - 2016 Пољопривредна корпорација "Београд" а.д.
Београд, Падинска скела, Индустријско насеље б.б.