Ажурирано: 27.12.2018.

Сертификати

BS OHSAS 18001:2007
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
   
LS 1SB3249
   

 


ИНИ Агроекономик

 

Иниститут ПКБ Агроекономик је носилац истраживања и примене технологије производње у производну праксу ПКБ Корпорације.

Организован је у четири завода:

а) Завод за ратарство, који се бави технологијом и селекцијом ратарских култура.

Има признате:

20 сорти пшеница

23 хибрида кукуруза

4 сорте шећерне репе.

Сорте пшенице и хибриди кукуруза заступљени су у производњи ПКБ Корпорације и на тржишту Србије, где су дали резултате на нивоу афирмисаних селекционарских деомаћих и ино фирми.

б) Завод за воћарство, бави се технологијом узгоја воћа, производњом воћа, производњом садног материјала у воћарству и виноградарству и селекцијом нових сорти воћа, посебно бреска где има четири признате сорте.

в) Завод за сточарство, се бави:

* консалтинг услугама у области сточарства,
* вођењем матичне евиденције у сточарству,
* мерама селекције у сточарству
* унапређењем технологије и исхране у сточарству.

г) Завод за подручну пољопривредну службу, бави се:

* спровођењем законске регулативе у пољопривреди,
* контролом производње семена и садног материјала на подручју на коме делује (регион Београда),
* спровођењем програма унапређења производње и заштите биља на фармерским домаћинствима,
* анализом земљишта и давањем препорука за правилно ђубрење и технологију производње.

Запошљава 63 радника и није оптерећен вишком радне снаге.


 

Актуелно у ПКБ

лист пословног система ПКБ


У БРОЈУ 1774, децембар 2018.

Консолидовани
финансијски извештаји

Финансијски извештаји
Презентације
 

© Сектор за информатику
ПКБ Корпорације

 
 
© 2009 - 2016 Пољопривредна корпорација "Београд" а.д.
Београд, Падинска скела, Индустријско насеље б.б.