Ажурирано: 12.05.2015.

Корисни линкови

 

 

Назив и седиште предузећа:
Пољопривредна корпорација Београд а.д.

Београд
Падинска Скела
Индустријско насеље б.б.

Скраћени назив предузећа:
ПКБ Корпорација а.д. – Београд

 

Облик организовања:

Јавно Акционарско друштво

Матични број: 07042230

Привредна делатност Друштва:

Узгој музних крава

Шифра делатности: 0141

Решење Агенције за привредне регистре, бр БД 19566 од 26.08.2005. године.

Регистарски број правног лица 1-2190-00

СТАТУТ ПКБ КОРПОРАЦИЈЕ

ОСНИВАЊЕ И ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ

ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ И РЕСУРСИ

ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА

Актуелно у ПКБ
Преузето из ПОЉОИНДУСТРИЈЕ
лист пословног система ПКБ


У БРОЈУ 1731, мај 2015.


Консолидовани
финансијски извештаји

Финансијски извештаји
Download секција
 
 
© 2014 Пољопривредна корпорација Београд / Email pkb@pkb.rs